Pancras

Als projectontwikkelaar is Pancras een multidisciplinaire speler bij de ontwikkeling van nieuw vastgoed of herontwikkeling van bestaande gebouwen. Onze taak is om alle elementen bij elkaar te brengen tot een succesvol, maatschappelijk relevant en financieel rendabel project.

Pancras past waar mogelijk bewezen technieken op gebied van duurzame energie toe in haar projecten. We willen niet alleen financiële waarde, maar nadrukkelijk ook maatschappelijke waarde creëren.

Vandaag bouwen voor de behoefte van morgen.

Bouwen aan de
toekomst van morgen

Projecten

Wij staan aan het roer vanaf het vinden van een locatie, het ontwikkelen van een concept, het aantrekken van financiers tot het aansturen van de architecten en constructeurs. Wij voeren de gesprekken met gemeenten en met omwonenden om tot draagvlak en de benodigde vergunningen te komen. En sturen de daadwerkelijke bouw en verkoop aan.

Nieuwe blik
op ontwikkeling

© Pancras